Nước hồng sâm núi HANSUSAM ( 50ml x 30 gói x 6 hộp / Thùng )