Liên hệ Samin

Địa chỉ: 334 Bắc Cầu , Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 090.2828.540

Email: banhang.samin@gmail.com